Akupunktur

Akupunktur hjelper kroppen finne den naturlige balansen.

Klassisk Akupunktur:

Akupunktur er en flere tusen års gammel behandlingsmetode fra Kina.

Ordet akupunktur kommer fra ordene acu som betyr nål / spiss, og punctio som betyr punktere/stikke. Nålene settes i spesielle punkter som ligger på ulike meridianer (baner).

Sentralt i Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM) er begrepet om å behandle helheten, både kropp og sjel. Ved for store belastninger på kroppen (fysiske eller psykiske) kan den naturlige balansen ødelegges og diverse symptomer oppstår.

Akupunktørens oppgave blir da å stimulere kroppen til selv å finne tilbake til den opprinnelige naturlige balansen.

 

Medisinsk Akupunktur:

I tillegg benyttes også medisinsk akupunktur. Etter fysikalske tester, behandles plager i muskler og skjelett ut i fra en mer vestlig-medisinsk tankegang. Triggerpunktbehandling med pressur / nåler, og tøyningsøvelser er ofte en del av behandlingen.

Det er vanlig å kombinere klassisk og medisinsk akupunktur.

 

Diagnose:

Skjer etter en nøye utspørring om din helse, gjennom pulsdiagnose, tungediagnose, undersøkelse og observasjon av dine symptomer.

 

Varighet:

Førstegangsintervjuet tar ca en klokketime.

Oppfølgingstimene varer i 30-45 min, avhengig av hvilke behandlingsmetoder som benyttes.

Nålene sitter inne i 20-30 min.

 

Antall behandlinger:

Dette er helt individuelt. Akutte ting kan tas raskt, mens kroniske tilstander ofte krever en serie behandlinger.

Frekvensen avhenger av plagen. Vanlig å behandle hyppigere i begynnelsen, for deretter å flate ut behandlingsfrekvensen.

 

Husk!

Alle pasienter med alvorlige symptomer skal i utgangspunktet sørge for å være undersøkt av lege før akupunkturbehandling, slik at alvorlige sykdommer kan utelukkes.

I enkelte tilfeller er vanlig medisinsk behandling det viktigste, mens akupunkturen kun er et supplement i behandlingen.