Endring av time

Avtalen eksisterer ikke eller har blitt kansellert.